Home » Makna Hidup » Bongso Papat Kang Migunani

Bongso Papat Kang Migunani

Karahayoning urip iku kudu tansah eling ing bongso papat :

Anane driji papat iku parake Nang jempolan
Kerono Iku jempol bentuke bedho soho ngemu makno kebagusan.

Ikhtiyare manungso hanggambarake maqomme, hiyo kang gambarake gerak ing sholat : Ngadek, Rukuk, Sujud, lan Lungguh.

Rikalaning sesrawungan kang hateges nancepke hablum minannas iku kudu biso Fathah, Kasroh, Dlommah lan sukun.

Sebab manungso gesang ing alam dunyo den sifati perkoro papat: Banyu, Lebu, Angin, Geni.

Sokolanggeng,7April2018

Facebook Comments